Indo-Islamika

Journal published by UIN Syarif Hidayatullah

Indo-Islamika

Jurnal Indo-Islamika adalah Jurnal Islam Indonesia yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Mei dan Nopember) oleh Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. Secara spesifik, jurnal ini memuat tulisan tentang kajian multidisiplin Islam-Indonesia dalam perspektif para sarjana, ilmuwan, dan cendekiawan.

Subjects: Islamic Studies

Accreditation: Not accredited.

1–20 of 90 results.

per page