Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis

Journal published by Sam Ratulangi University y Ikatana Sarjana Perikanan Indonesia

ejournal.unsrat.ac.id

agusharahap1@yahoo.com

p-ISSN 2302-609X

e-ISSN 2302-6081

Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis

Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis merupakan terbitan berkala ilmiah yang bertujuan menjadi sarana penyebarluasan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan dalam bidang Perikanan dan Kelautan di daerah Tropis. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Manado, bekerja sama dengan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI). Jurnal ini diterbitkan 3 kali setahun, sejak tahun 2005. Setiap artikel direview oleh para pakar secara double-blind peer-review system sebelum diterima untuk diterbitkan.

Subjects: Marine Science, Fisheries & Aquaculture

Accreditation: Not accredited.

1–20 of 89 results.

per page