Baru saja dipublikasikan
Linear and Non\u002DLinear Causality Tests of Stock Price and Real Exchange Rate Interactions in Turkey Image
Journal article

Linear and Non-Linear Causality Tests of Stock Price and Real Exchange Rate Interactions in Turkey

The purpose of this study is to determine whether there is a causality relationship between stock price and real exchange rates in Turkey. Within this context, the study employs monthly data for real exchange rates based on consumer price index and BIST 100 index as representing stock prices that cover the periods from January 2005 to August 2017. On the other side, Granger causality test, Toda-Yamamoto causality analysis and Diks and Panchenko nonlinear causality test used for this purpose. As a result, Linear Granger causality, Toda-Yamamoto and Nonlinear Granger causality tests reveal that there is a casual relationship between real exchange rate and stock price in Turkish economy for the period of 2005:01 - 2017:08 and the direction of the causality is from stock price to exchange rate. This evidence can be interpreted as the changes in stock prices may strongly have influences on the success of foreign exchange rate policies.
Scientific Production in Children\u0027s Literature Through the Web of Science Image
Journal article

Scientific Production in Children's Literature Through the Web of Science

Children's literature has raised the interest of different disciplines and has strongly emerged not only in society but also in school and university curricula. This paper aims to analyse production in children's literature and determine the discipline's scientific activity published in International scientific journals indexed in the Web of Science. A total of 1,558 papers published in 474 journals were retrieved. The results show an increase in the number of papers on children's literature over time. Document typology was highly diverse, scientific articles and book reviews accounting for more than 85% of the total production. Lion and the Unicorn, Children's Literature in Education, and International Research in Children's Literature were the journals with the highest production. The journals analysed were classified under 96 different subject categories, Literature and Educational research being the areas with the largest number of publications.
Paling banyak dilihat
Bilgisayar Destekli Dil ÖğReniminden Mobil Destekli Dil ÖğRenimine: Teknolojinin İNgilizce ÖğRetimine Entegrasyonu Image
Journal article

Bilgisayar Destekli Dil ÖğReniminden Mobil Destekli Dil ÖğRenimine: Teknolojinin İNgilizce ÖğRetimine Entegrasyonu

Bu çalışma İngilizce öğretiminin teknoloji ile bağdaştırılmasının farklı yönlerine ilişkin genel bir çerçeve çizmektedir. Çalışmada, CALL' dan (Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi) başlayarak MALL (Mobil Destekli Dil Öğrenimi) ve ilgili unsurlar ekseninde, çeşitli yaygın teknolojik enstrümanlar, uygulama ve yaklaşımlar özetlenmektedir. Çalışma genel anlamıyla dil sınıflarını öğretmen merkezli ve kitap güdümlü olmaktan öğrenci merkezli ve daha etkileşimli bir ortama dönüştüren modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin İngilizce öğretimini nasıl şekillendirdiğini gözler önüne sermektedir. Bütün bu gelişmelere rağmen, İngilizceyi ikinci ya da yabancı dil olarak öğrenmek için teknolojinin tek başına yeterli olmadığı bu çalışmada ifade edilmiştir. Teknolojinin yabancı dil pedagojisine entegrasyonu, görece sağlam bir kuramsal çerçeveden yoksundur, ve bu konuda kuram ve uygulamanın uyumlu bir şekilde işlemesini sağlamak gerekmektedir. Çalışmanın sonucunda, yenilikçi bir biçimde bilgi ve iletişim teknolojilerini uyarlamada ve eğitim durumlarına en uygun olan seçimleri yapmada asıl sorumluların pedagoglar olduğu ifade edilmiştir.
Economic Nationalism and Developmentalism Image
Journal article

Economic Nationalism and Developmentalism

This paper offers an overall picture of economic nationalism and its relationship with developmentalism – the form of economic and political organization alternative to economic liberalism that involves a moderate but effective state intervention. Why nationalism is a modern ideology; how it is associated with the nation and the nation-state; why it confronts with the West's imperialism. Why, given the competition among nation-states that characterizes global capitalism, there is an “anti” element to nationalism. Why developing countries must challenge the West's ideological hegemony and define a project of economic development that makes them able to compete Internationally and make the catching up.
Disarankan Untuk Anda