Raudhah Proud To Be Professionals

Jurnal yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul Ulum

Raudhah Proud To Be Professionals

Hubungan Antara Islam dan Tarbiyah Islam adalah syari'ah Allah untuk seluruh manusia agar dijadikan pedoman dalam beribadah kepada-Nya termasuk di dalamnya membina dan mendidik generasi Islam agar menjadi hamba-hamba-Nya yang berserah diri dan patuh kepada syari'ah-Nya. Pembinaan dan pendidikan seperti inilah yang dimaksud dengan tarbiyah islamiyah.

Bidang: Pendidikan, Studi Islam

Akreditasi: Tidak terakreditasi.

1–20 dari 30 hasil.

per halaman