Journal article // Tahkim


Kedudukan Harta dalam Perspektif Al Quran dan Hadis
2018  //  DOI: 10.29313/tahkim.v1i2.4108
Hermansyah Astiraga

Metrik

  • Eye Icon 264 kali dilihat
  • Download Icon 0 kali diunduh
Metrics Icon 264 kali dilihat  //  0 kali diunduh
Abstrak

Kajian terhadap lembaga ekonomi ini dalam Islam merupakan salah satu wujud dari adanya kewajiban sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mencari keridhoan Allah Swt. Berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan untuk menunaikan seluruh kewajiban rukun Islam yang hanya di perintahkan kepada mereka yang mempunyai harta dan/atau kemampuan dari segi ekonomi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melakukan analisa terhadap kedudukan harta dalam perspektif Al Quran dan Hadis. Adapun kedudukan harta dalam Islam sebagaimana amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Allah Swt., dan digunakan untuk kemaslahatan dirinya dan masyarakat.

Teks lengkap
Show more arrow
 

Metrik

  • Eye Icon 264 kali dilihat
  • Download Icon 0 kali diunduh
Metrics Icon 264 kali dilihat  //  0 kali diunduh