Relevansi Pemikiran Pendidikan Al-ghazali Di Tengah Idiologi Pendidikan Dewasa Ini

Ibnu Hasan
Journal article Islamadina • 2010

Unduh teks lengkap
(Bahasa Indonesia, 7 pages)

Abstrak

Ulisan ini mengkaji pemikiran pendidikan al-Ghazali yang dihubungkan dengan perkembangan pemikiran pendidikan dewasa ini. Pemikiran pendidikan al-Ghazali dapat kita lihat dari perjalanan hidupnya yang kental dengan tradisi keilmuan dan juga pada buah karyanya yang tertuan dalam buku-buku yang ditulis seperti Iya' Ulumuddin yang sarat dengan muatan pendidikan, akidah dan akhlak serta tasawuf. Juga kitab Ayyuha al- walad (berisi akhlak) serta kitab Mizanul ‘amal dan Mi'yar al-ilmi yang menguraikan tentang ilmu dan amal dengan nuansa tasawuf. Dapat dikatakan bahwa pemikiran pendidikan al-Ghazali adalah pendidikan Islam yang bercorak tasawuf.

Metrik

  • 129 kali dilihat
  • 42 kali diunduh

Jurnal

Islamadina

Islamadina adalah Jurnal yang berisi tentang wacana dinamika pemikiran Intelektual Islam di Indon... tampilkan semua