Caradde

Journal published by ILIN Institute

journal.ilininstitute.com

ilininstitute@gmail.com

p-ISSN 2621-7961

e-ISSN 2621-7910

Caradde

Caradde: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan jurnal yang dikelola oleh ILIN Institute. Menerbitkan artikel kegiatan pengabdian pada masyarakat bidang pendidikan, sosial, pengembangan sumberdaya manusia, kesehatan, dan teknologi tepat guna. Caradde: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat terbit dua kali dalam satu tahun.

Subjects: Education, Multidisciplinary, Science & Technology

Accreditation: Not accredited.

1–20 of 35 results.

per page