jurnal.untirta.ac.id

sosiologi@untirta.ac.id

p-ISSN 2477-3514

e-ISSN 2614-0055

Hermeneutika

Jurnal Hermeneutika memuat hasil penelitian yang berkaitan dengan pengembangan sains dan teknologi dalam bidang sosiologi.

Subjects: Anthropology & Sociology

Accreditation: Not accredited.

20 results.