Iqtisad

Journal published by Wahid Hasyim University

publikasiilmiah.unwahas.ac.id

pkpi2@unwahas.ac.id

p-ISSN 2303-3223

e-ISSN 2621-640X

Iqtisad

Iqtisad merupakan wadah menuangkan pemikiran dalam bidang ekonomi, ekonomi, ekonomi islam dan kajian hukum, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum ekonomi syariah. Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman (PKPI2) Fakultas Agama Islam Unwahas Semarang.

Subjects: Trade & Economy, Islamic Studies, Law & Human Rights

Accreditation: Not accredited.

12 results.