journal.iaingorontalo.ac.id

ilyasdaud@gmail.com

p-ISSN 1907-0969

e-ISSN 2442-8272

Irfani

Jurnal Irfani adalah jurnal pendidikan islam diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo.

Subjects: Islamic Studies

Accreditation: Not accredited.

1–20 of 21 results.

per page