Recently Published
Students\u0027 Perception of Social Presence in Facebook Image
Journal article

Students' Perception of Social Presence in Facebook

Challenges in Prosecuting Human Trafficking Cases: the Role of Expert Witness Image
Challenges in Prosecuting Human Trafficking Cases: the Role of Expert Witness Image

Challenges in Prosecuting Human Trafficking Cases: the Role of Expert Witness

Tahap Kompetensi Jurulatih Sukan dalam Melaksanakan Latihan Image
Tahap Kompetensi Jurulatih Sukan dalam Melaksanakan Latihan Image

Tahap Kompetensi Jurulatih Sukan dalam Melaksanakan Latihan

Penerokaan Aspek Altruisme dan Latar Belakang Terpilih dalam Kalangan Mahasiswa Image
Penerokaan Aspek Altruisme dan Latar Belakang Terpilih dalam Kalangan Mahasiswa Image

Penerokaan Aspek Altruisme dan Latar Belakang Terpilih dalam Kalangan Mahasiswa

Minat dan Motivasi Murid terhadap Penggunaan Aplikasi Interaktif dalam Pendidikan Islam Image
Journal article

Minat dan Motivasi Murid terhadap Penggunaan Aplikasi Interaktif dalam Pendidikan Islam

Hubungan antara Aktiviti Fizikal dan Kecergasan Fizikal Pelajar Perempuan Kaum Iban di Daerah Meradong, Sarawak Image
Journal article

Hubungan antara Aktiviti Fizikal dan Kecergasan Fizikal Pelajar Perempuan Kaum Iban di Daerah Meradong, Sarawak

Tabiat Pemakanan Sihat dalam Kelas Pendidikan Kesihatan Image
Journal article

Tabiat Pemakanan Sihat dalam Kelas Pendidikan Kesihatan

Hubungan antara Aktiviti Fizikal dan Kecergasan Fizikal Pelajar Perempuan Kaum Iban di Daerah Meradong, Sarawak Image
Hubungan antara Aktiviti Fizikal dan Kecergasan Fizikal Pelajar Perempuan Kaum Iban di Daerah Meradong, Sarawak Image
Journal article

Hubungan antara Aktiviti Fizikal dan Kecergasan Fizikal Pelajar Perempuan Kaum Iban di Daerah Meradong, Sarawak

Tabiat Pemakanan Sihat dalam Kelas Pendidikan Kesihatan Image
Tabiat Pemakanan Sihat dalam Kelas Pendidikan Kesihatan Image
Journal article

Tabiat Pemakanan Sihat dalam Kelas Pendidikan Kesihatan

Most Viewed
Peranan Jawatankuasa Perhubungan Kaum dalam Merintis Kesepaduan Sosial di Tanah Melayu: Satu Tinjauan Awal Bagi Model Masa Depan Image
Journal article

Peranan Jawatankuasa Perhubungan Kaum dalam Merintis Kesepaduan Sosial di Tanah Melayu: Satu Tinjauan Awal Bagi Model Masa Depan

Kemajmukan masyarakat akibat daripada polisi ekonomi adalah natijah daripada penjajahan kuasa asing. Akibat daripada polisi ekonomi British, Tanah Melayu menerima kemasukan dua etnik lain iaitu Cina dan India untuk berkerja di sektor perlombongan dan perladangan. Disebabkan ini, timbul pelbagai konflik di antara orang Melayu sebagai penduduk asal Tanah Melayu dengan dua etnik ini, sepertimana yang dapat dilihat semasa pendudukan Jepun dan juga penjajahan British. Tujuan kertas kerja ini adalah untuk melihat peranan Communities Liaison Committee (CLC) atau Jawatankuasa Perhubungan Kaum di dalam meritis kesepaduan sosial di antara etnik Melayu, Cina dan India di Tanah Melayu di dalam keadaan serba mencabar akibat daripada pendudukan Jepun, penjajahan British, pengaruh komunis dan darurat. Usaha mewujudkan kerjasama antara etnik telah lebih dahulu dimulakan oleh gabungan AMCJA-PUTERA tetapi malangnya tidak mampu bertahan kerana tiada sokongan daripada pemerintah British selain tiada tolak ansur antara orang Melayu dan bukan Melayu kerana perbezaan latar belakang dan tumpuan. CLC yang mendapat sokongan kerajaan British adalah perintis kepada kesepaduan sosial di Tanah Melayu apabila ianya berjaya menggabungkan tiga etnik utama untuk berbincang mengenai tolak ansur etnik atau lebih dikenali sebagai “kontrak sosial” serta mengasaskan perkongsian kuasa yang masih diamalkan sehingga sekarang.
Takrifan Autoriti sebagai Wacana Realiti Sosial dalam Kempen Bulan Penghayatan Kebangsaan Image
Journal article

Takrifan Autoriti sebagai Wacana Realiti Sosial dalam Kempen Bulan Penghayatan Kebangsaan

Setiap tahun, perayaan Hari Kebangsaan disambut meriah dengan pelbagai kempen dan program anjuran kerajaan bagi menyuntik semangat patriotisme dan nasionalisme di kalangan masyarakat. Sambutan perayaan Hari Kebangsaan ini dianjurkan dengan harapan ia dapat membina jiwa kenegaraan yang tinggi dalam kalangan masyarakat yang majmuk. Pengisian dalam kempen Hari Kebangsaan adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab kerajaan untuk mengatur pelan strategi yang paling sesuai dengan keadaan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Di sini, pengaruh realiti sosial takrifan autoriti dijangka memainkan peranan dalam mengawal situasi untuk mengekalkan sesuatu penguasaan yang telah diperolehi. Oleh itu, wacana tentang kemerdekaan yang diketengahkan oleh pihak kerajaan melalui kempen bulan Kebangsaan saban tahun harus dirancang dengan teliti agar kewibawaan, konsep dan motif yang direncanakan dalam sesebuah kempen dapat dihayati dengan sepenuh hati oleh golongan sasar.  Dalam masa yang sama kebijaksanaan kerajaan dalam merangka kandungan kempen perlu agar integriti kerajaan dalam memimpin negara diperolehi dan dipandang tinggi di mata dunia. Kaedah perbincangan kumpulan fokus dan temubual mendalam telah dijalankan untuk mengenalpasti adakah wujudnya unsur ‘authority-defined' dalam pemilihan isi kandungan kempen bulan Kebangsaan. Dapatan yang digarap daripada perbincangan kumpulan fokus dan temu bual mendalam dikaitkan dengan konsep realiti sosial takrifan autoriti sebagai pemangkin kepada pembentukan terhadap penguasaan dalam kalangan rakyat negara ini. Kajian ini diharap dapat memberikan  pemahaman yang lebih jelas mengapa konsep takrifan autoriti (authority-defined) itu lebih penting untuk dipraktiskan dalam pengurusan sesebuah pemerintahan berbanding amalan takrifan harian (everyday-defined).  
Amalan Pembelian secara Atas Talian dan Faktor\u002DFaktor Mempengaruhi Image
Journal article

Amalan Pembelian secara Atas Talian dan Faktor-Faktor Mempengaruhi

Pertahanan Menyeluruh (HANRUH) di dalam Sistem Pertahanan Malaysia Image
Journal article

Pertahanan Menyeluruh (HANRUH) di dalam Sistem Pertahanan Malaysia

Amalan Pembelian secara Atas Talian dan Faktor\u002DFaktor Mempengaruhi Image
Amalan Pembelian secara Atas Talian dan Faktor\u002DFaktor Mempengaruhi Image
Journal article

Amalan Pembelian secara Atas Talian dan Faktor-Faktor Mempengaruhi

Pertahanan Menyeluruh (HANRUH) di dalam Sistem Pertahanan Malaysia Image
Pertahanan Menyeluruh (HANRUH) di dalam Sistem Pertahanan Malaysia Image
Journal article

Pertahanan Menyeluruh (HANRUH) di dalam Sistem Pertahanan Malaysia

Sistem Ekonomi Tradisional Orang Keerom di Papua, Indonesia Image
Sistem Ekonomi Tradisional Orang Keerom di Papua, Indonesia Image
Journal article

Sistem Ekonomi Tradisional Orang Keerom di Papua, Indonesia

Challenges Faced by Hearing Impairment Students During COVID\u002D19 Image
Challenges Faced by Hearing Impairment Students During COVID\u002D19 Image
Journal article

Challenges Faced by Hearing Impairment Students During COVID-19

Suggested For You
Sejarah Perdagangan dan Kekeluargaan dalam Menjadi Penerus Kepada Penyeludupan Barangan dalam Kalangan Komuniti Sempadan di Kalimantan Barat dan Sarawak: Kajian Kes Sempadan Lubok Antu\u002DBadau Image
Journal article

Sejarah Perdagangan dan Kekeluargaan dalam Menjadi Penerus Kepada Penyeludupan Barangan dalam Kalangan Komuniti Sempadan di Kalimantan Barat dan Sarawak: Kajian Kes Sempadan Lubok Antu-Badau

Perdagangan lintas sempadan antara Sabah-Sarawak dan Kalimantan secara informal telah wujud sejak sebelumnya konfrontasi Indonesia berlaku pada tahun 1962-1966. Dalam hal ini, penyeludupan barangan di kawasan sempadan turut merupakan satu fenomena yang berterusan sehingga sekarang. Oleh itu, artikel ini ditulis bagi membincangkan mengenai fenomena penyeludupan barangan di kawasan sempadan dengan melihat kepada pandangan komuniti berkaitan permasalahan ini. Kajian ini menggunakan temu bual secara mendalam dan pemerhatian ke atas 15 orang informan bagi melihat kepada fenomena penyeludupan di kawasan kajian. Dapatan kajian mendapati bahawa sejarah perdagangan dan kekeluargaan di kedua-dua kawasan mempunyai kaitan dengan berlangsungnya aktiviti penyeludupan barangan dalam kalangan komuniti sempadan. Persepsi daripada komuniti dan pihak penguatkuasa turut mempengaruhi kelangsungan fenomena tersebut disebabkan sejarah perdagangan dan hubungan kekeluargaan yang dimiliki oleh kedua-dua komuniti sempadan. Namun demikian, dari sudut pandang nasional, fenomena tersebut merupakan satu aktiviti yang menyalahi undang-undang yakni penyeludupan. Oleh itu, bertitik-tolak daripada faktor tersebut isu ini terus berlaku di kawasan kajian.
Read more articles