Waniambey

Jurnal Waniambey adalah Jurnal Pendidikan Islam yang diterbitkan oleh Fakultas Pendidikan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua - Indonesia. Jurnal ini sebagai sarana mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran pendidikan dasar Islam / madrasah ibtidaiyah dan pendidikan Agama Islam oleh para pakar pendidikan, dosen, guru, dan mahasiswa. Selain itu, jurnal ini dirancang sebagai salah satu alternatif untuk mengembangkan ide / gagasan yang progresif guna kemajuan pendidikan dasar Islam / madrasah ibtidaiyah dan pendidikan Agama Islam di Indonesia. Waniambey: Journal of Islam... see more

Subjects: Education, Islamic Studies

Accreditation: Not accredited.

1–20 of 22 results.

per page