WIGA: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi

Journal published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang

journal.stiewidyagamalumajang.ac.id

jurnalwiga@gmail.com

p-ISSN 2088-0944

e-ISSN 2549-5992

WIGA: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi

WIGA: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi merupakan jurnal ilmu ekonomi yang diterbitkan oleh STIE Widya Gama Lumajang untuk mengembangkan ilmu ekonomi dan sebagai rujukan ilmiah yang kritis, kreatif dan inovatif.

Subjects: Trade & Economy

Accreditation: Not accredited.

1–20 of 87 results.

per page