Journal article // Humaniora


Sejarah Lisan Memburu Sumber Sejarah dari Para Pelaku dan Penyaksi Sejarah
1997  //  DOI: 10.22146/jh.v0i4.1908
A. Adaby Darban

Metrik

  • Eye Icon 1907 views
  • Download Icon 1186 downloads
Metrics Icon 1907 views  //  1186 downloads
Sejarah Lisan Memburu Sumber Sejarah dari Para Pelaku dan Penyaksi Sejarah Image
Abstrak

Sejarah lisan merupakan salah satu dari sumber sejarah, yang dapat digunakan syah sebagai penulisan sejarah. Sejarah lisan ini dibedakan dengan Tradisi lisan, yang mempunyai arti yang jauh berbeda. Bila tradisi lisan itu mempunyai arti : "Ceritera rakyat yang diungkapkan melalui lisan dan dikembangkan secera beruntun juga melalui lisan. Si pelisan(pengungkap ceritera) tidak terikat oleh peristiwanya itu sendiri. Si pelisan bukan penyaksi dan atau bukan peserta dalam peristiwa sejarah ceritera, dan tidak bertanggung jawab atas pernyataan yang diceriterakannya". Sejarah lisan memiliki arti yang khas yang bertanggung jawab, yaitu : "Sumber sejarah yang dilisankan oleh manusia pengikut atau yang menjadi saksi akan adanya peristiwa sejarah pada zamannya". Si pelisan benar-benar mengetahui, mengikuti kejadian masa lampau yang diceriterakan, dengan penuh tanggung jawab atas kebenarannya. Dengandemikian si pelisan harus diseleksi secara kritis sebagaimana menghadapi sumber sejarah.

Full text
Show more arrow
 

Metrik

  • Eye Icon 1907 views
  • Download Icon 1186 downloads
Metrics Icon 1907 views  //  1186 downloads