Metrik

  • visibility 0 kali dilihat
  • get_app 0 downloads
description Journal article public Jurnal Ilmiah Syi'ar

Pemikiran dan Gerakan Dakwah Syeikh Nuruddin Ar-raniry

Musyaffa Musyaffa
Diterbitkan 2 Februari 2018

Abstrak

Masyarakat pesisir Sumatera, khususnya Aceh lebih mengenal Nurudin ar-Raniry dengan sebutan Ar-Raniry. Beliau mempunyai kekhasaan keulamaan dimasanya. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai salah satu ulama yang mempunyai etos menulis karya ilmiah yang tinggi. Terutama karya-karyanya dibidang ke-Islaman. Popularitas namanya semakin tinggi saat menjadi Mufti (Qadi Malik al-‘Adil) di kerajaan Aceh. Dengan demikian, pengaruh ke-Islaman, terutama bidang fikih semakin masif terimplementasikan ditengah masyarakat Aceh.

Full text

 

Metrik

  • visibility 0 kali dilihat
  • get_app 0 downloads