Journal article // Humaniora


Ihwal (Teknik) Parafrasa
1998  //  DOI: 10.22146/jh.2057
Tri Mastoyo Jati Kesuma

Metrics

  • Eye Icon 268 views
  • Download Icon 1008 downloads
Metrics Icon 268 views  //  1008 downloads
Ihwal (Teknik) Parafrasa Image
Abstract

Istilah parafrasa (paraphrase) merupakan istilah linguistik yang penerapannya dapat ditemui dalam dunia linguistik dan sastra. Dalam dunia linguistik istilah parafrasa penerapannya dijumpai dalam analisls sintaksis berdasarkan semantik, sedangkan dalam dunia sastra dijumpai dalam analisis puisi. Berhubungan dengan Kenyataan itu, parafrasa menarik untuk dikutak-katik seluk-beluknya. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengutak-ngatik seluk-beluk parafrasa itu. Yang dikutak-katik meliputi pengertian , kaitannya dengan parifrasa dan kesinoniman, dan aneka jenisnya. Dalam tulisan ini, ihwal parafrasa sebagai teknik analisis data dirambahi pula.

Full text
Show more arrow
 

Metrics

  • Eye Icon 268 views
  • Download Icon 1008 downloads
Metrics Icon 268 views  //  1008 downloads