Sirik dan Wasilah dalam Al-qur'an sebuah Kajian Syar'iyyah Berdasarkan Metode Tafsir Maudhu'i

M. Nasri Hamang
Journal article Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah • 2003

Download full text
(Bahasa Indonesia, 10 pages)

Abstract

Syirik merupakan virus teologik yang paling berbahaya. Dalam al-Qur'an kata Syirik diitsbatkan sebagai sesesat-sesat kesesatan, sebesar-besar dosa besar dan seagung-agung kejaliman. Syirik dapat beraktual besar Syirik (al-Syirik al-Akbar), syirik kecil (al-Syirik al-Ashgar) dan syirik tersembunyi (al-Syirik al-Khafiy). Dalam aktualisasi keagamaan umat, seringkali seseorang melakukan berbagai bentuk amalan yang dipa-hami dan diyakininya sebagai wasilah yang bersifat dan bernilai ibadah, yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Rabbul `Alamin, padahal sesungguh-nya tidak termasuk bentul wasilah yang diajarkan Islam dalam rangka taqarrub ilallah, bahkan boleh jadi tergolong sebuah tindakan syirik.

Metrics

  • 150 views
  • 1836 downloads

Journal

Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah

Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah is a Scientific and Media Journal of Communication between Islamic Scien... see more