Metrics

  • visibility 170 views
  • get_app 29 downloads
description Journal article public Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah

Penerapan Hukum Islam di Malaysia

Ramli Makatungkang
Published 2003

Abstract

Malaysia meskipun pernah menja di negara jajahan, Namun Inggris yang pernah menjajahnya tidak menghalang-halangi penerapan hukum Islam bagi bangsa Malaysia muslim. Setelah merdeka tahun 1957, pemerintahan Malaysia dikendalikan oleh 2 (dua) partai besar yaitu UMNO (United Melaya National Organitation) dan PAS (Partai Islam se-Malaysia). Dua partai besar ini mempunyai visi dan misi yang sama dalam penerapan hukum Islam di Malaysia. Tulisan ini akan merunut me-ngenai bidang-bidang dan aspek-aspek hukum Islam yang telah ditetapkan di Malaysia.

Full text

 

Metrics

  • visibility 170 views
  • get_app 29 downloads