Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download
description Journal article public ScienceRise: Pharmaceutical Science

ІдентифікаціЯ тА визначеннЯ кількіснОгО вмістУ стероїдниХ сполуК У сировинІ рогозУ вузькОлистОгО

Довгаль, Євгеній Олександрович, Гур’Єва, Ірина Геннадіївна, Кисличенко, Вікторія Сергіївна, Журавель, Ірина Олександрівна
Published 2016

Abstract

Typha angustifolia L. (рогіз вузьколистий) – рослина, яка широко розповсюджена на території України у вологих місцях, зокрема по берегах річок, болотяних місць тощо. Сировина рогозу в народній медицині застосовується для лікування багатьох захворювань. Одним з показань до застосування сировини рогозу є запальні процеси. Оскільки відомо, що виражену протизапальну активність проявляють стероїдні сполуки, доцільно було комплексно дослідити рогіз на вміст даної групи речовин та виявити якісний склад і визначити кількісний вміст стероїдних сполук у листі, плодах, кореневищах та коренях рогозу вузьколистого.Метою даної роботи було ідентифікація та визначення кількісного вмісту стероїдних сполук у листі, плодах, кореневищах та коренях рогозу вузьколистого.Методи дослідження. Ідентифікацію стероїдних сполук проводили за допомогою якісних реакцій. Кількісний вміст суми стероїдних сполук у сировині рогозу вузьколистого визначали спектрофотометричним методом.Результати дослідження. В результаті проведеного дослідження в листі, плодах, кореневищах та коренях рогозу вузьколистого було встановлено наявність стероїдних сполук. Аналізуючи отримані дані стосовно кількісного вмісту суми стероїдних сполук у досліджуваних видах сировини встановлено, що вміст даного класу речовин домінував у листі рогозу, дещо менше – у кореневищах, слідові кількість – у плодах.Висновки. Результати даного експерименту можуть бути використані при розробці та одержанні субстанцій та нових фітозасобів з даних видів сировини, а також при визначенні параметрів стандартизації сировини рогозу вузьколистого

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download