Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download
description Journal article public ScienceRise: Pharmaceutical Science

ПорівняльниЙ аналіЗ асортиментУ лікарськиХ засобіВ длЯ фармакотерапіЇ дитячОгО церебральнОгО паралічУ В УкраїнІ тА зА БританськиМ НаціональниМ ФорМуляроМ

Парамош, Олена Вікторівна
Published 2016

Abstract

Мета. Вдосконалення асортименту лікарських засобів для лікування дитячого церебрального паралічу в Україні.Методи. Системний аналіз; маркетингові дослідження; експертна оцінка лікарських засобів.Результати. Фармацевтичний ринок України потребує розширення за рахунок включення актуальних лікарських засобів для лікування дитячого церебрального паралічу: окскарбазепіну з фармакотерапевтичної групи протиепілептичних лікарських засобів та атомоксетину з групи психоаналептиків, які застосовуються у Британських переліках. Відсутні в Україні чотири міорелаксанти – ксеомін, азалюр, бокаутур та дантролен натрі, що наявні в Британському дитячому формулярі.Висновки. Для порівняльного аналізу фармацевтичного ринку лікарських засобів для фармакотерапії дитячого церебрального паралічу проаналізовано сукупність 34 препаратів з Державного формуляру лікарських засобів України (2016р.), Державного реєстру лікарських засобів (липень 2016р.), Британського дитячого Формуляру (квітень 2016р.) та Британського Національного Формуляру (квітень 2016р.) – класичних об'єктів вивчення сучасного асортименту лікарських засобів у розвинутих державах.Диференційований аналіз за окремими фармакотерапевтичними групами представлений міорелаксантами до яких входить 8 препаратів, протиепілептичними лікарськими засобами – 12, психоаналептиками – 12, та іншими засобами, що діють на нервову систему – 2. У порівняльному плані в Україні відсутні протиепілептичний засіб окскарбазепін та з групи психоаналептиків – атомоксетин. Одночасно в Україні застосовуються суксаметоній, піпекуренію бромід, тольперизон, що належать до міорелаксантів; кофеїн, вінпоцетин, мебікар, фенібут з психоаналептиків, які не включені до Британських формулярів

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download