Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download
description Journal article public ScienceRise: Pharmaceutical Science

ОрганізаціЯ фармацевтичнОгО забезпеченнЯ військовослужбовців, якІ бралИ участЬ У бойовиХ діях, нА засадаХ фармацевтичнОгО прАвА

Гудзенко, Андрій Олександрович, Шаповалов, Валентин Валерійович, Семенькова, Ольга Володимирівна, Шаповалова, Вікторія Олексіївна, Шаповалов, Валерій Володимирович, 1 more
Published 2016

Abstract

У статті наведено сучасний стан медико-фармацевтичного забезпечення пільгових категорій населення України, до яких чинним законодавством віднесено військовослужбовців, що брали участь у проведенні антитерористичної операції. Узагальнено судово-фармацевтичну практику щодо порушень прав на доступність для пільгового контингенту населення (учасників бойових дій антитерористичної операції) лікарських засобів. Проведено аналіз чинного законодавства України щодо забезпечення військовослужбовців у сфері охорони здоров'я.Мета. Провести аналіз організації фармацевтичного забезпечення військовослужбовців, що брали участь у бойових діях, шляхом узагальнення судово-фармацевтичної практики.Методи. Під час проведення досліджень використовувалися системний, нормативно-правовий, опитувальний, документальний та судово-фармацевтичний методи аналізу.Результати дослідження. Встановлено, що внаслідок проведення бойових дій в Україні велика кількість військовослужбовців потребує медичної та фармацевтичної допомоги. Більше 12 тис. осіб вже пройшли курс лікування у медичних закладах України, проте залишається актуальним забезпечення поранених та хворих військовослужбовців необхідною фармакотерапією в амбулаторних умовах. Чинним законодавством України гарантовано безоплатне надання лікарських засобів учасникам бойових дій. Наведено приклади із судово-фармацевтичної практики щодо надання медико-фармацевтичної допомоги учасникам бойових дій за кордоном та в Україні. Запропоновано ряд організаційно-правових заходів, завдяки яким можливо оптимізувати взаємодію у ланцюзі «лікар – пацієнт (учасник бойових дій) – провізор» та підвищити рівень фармацевтичного забезпечення військовослужбовців, які брали участь у бойових діях.Висновки. В ході судово-фармацевтичних досліджень виявлено проблему несвоєчасного забезпечення лікарськими засобами військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download