Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download
description Journal article public ScienceRise: Pharmaceutical Science

ДослідженнЯ компонентіВ леткиХ фракціЙ рослинноЇ сИровИнИ салатУ пОсівнОгО сортУ «ЛОллО Россо»

Гуцол, Вікторія Володимирівна, Журавель, Ірина Олександрівна, Гур’Єва, Ірина Геннадіївна
Published 2016

Abstract

Рослини є важливим джерелом одержання біологічно активних речовин, які проявляють різноманітну фармакологічну активність. Увагу привертають не лише рослини, які традиційно використовуються з лікувально-профілактичною метою, а й харчові культури, що входять до щоденного раціону кожної людини. До таких рослин належить салат посівний, що вирощується в усьому світі як листова овочева культура.Мета. Метою нашої роботи було дослідження якісного складу та кількісного вмісту компонентів летких фракцій, одержаних з листя, коренів та насіння салату посівного сорту «Лолло Россо».Метод. Встановлення якісного складу та кількісного вмісту компонентів летких фракцій салату посівного сорту «Лолло Россо» проводили методом газової хроматографії.Результати. В результаті проведеного дослідження в леткій фракції листя салату посівного ідентифіковано та визначено вміст 31 сполуки, коренів – 27, насіння – 24. В усіх видах рослинної сировини салату домінуючою речовиною був сквален.Висновки. Одержані результати будуть використані при розробці методик контролю якості на рослинну сировину салату посівного

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download