Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download
description Journal article public ScienceRise: Pharmaceutical Science

ДизайН геріатричнОгО лікарськОгО засобу, щО пОтенційнО підвищуЄ експресіЮ адипонектинУ

Данилко, Діана Іванівна, Бессарабов, Володимир Іванович, Пальчевська, Тетяна Андріївна
Published 2016

Abstract

Мета. Розробити in silico склад комплексного геріатричного препарату, який буде впливати на підвищення експресії адипонектину у пацієнтів з ознаками метаболічного синдрому.Методи. Дослідження проводилося методом in silico за допомогою віртуального скринінгу в сервісі прогнозування спектра активності речовин (Prediction of Activity Spectra for Substances (PASS Online)).Результати. У перший етап розробки були включені 65 субстанцій, які аналізували на ймовірність активації гена ADIPOQ окремо за даними білка і мРНК. Дослідження дозволило виділити перспективні активні фармацевтичні інгредієнти (АФІ), які, ймовірно, суттєво підвищують експресію адипонектину з максимально можливою активністю (Ра), а саме: діючі компоненти сухого екстракту Valeriana officinalis L. – ізовалеріанову і валеріанову кислоти та γ-аміномасляну кислоту. Аналіз на потенційну ендо- та екзотоксичність показали, що АФІ, які можуть входити до складу модельованого препарату є низькотоксичними.Висновки. Запропонований склад геріатричного лікарського засобу, який підвищує експресію адипонектину ( за ознакою активації гену ADIPOQ), є перспективним для подальшого дослідження фармакологічних, біофармацевтичних властивостей і розробки лікарських форм

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download