Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download
description Journal article public ScienceRise: Pharmaceutical Science

ОцінкА однорІдностІ гелЮ З екстрактіВ листЯ айвИ Й шротУ виноградУ нА основІ поліметилсилоксанУ З метоЮ оптимізаціЇ тА удосконаленнЯ технологіЇ

Кузнецова, Елена Васильевна, Буцька, Вікторія Євгеніївна, Тимченко, Олександр Геннадійович, Джан, Тетяна Віталіївна
Published 2016

Abstract

Мета. Оптимізування технології отримання гелю з екстрактами листя айви й шроту винограду на основі поліметилсилоксану для отримання якісного лікарського препарату з оптимальним терміном зберігання.Методи. Застосовувалися фармако-технологічні (вивчення розміру часток методом мікроскопії), фізико-хімічні методи дослідження.Результати. Охарактеризовані технологічні параметри приготування гелів. За результатами проведених досліджень обрано технологію отримання гелю з екстрактами листя айви і шроту винограду на основі поліметилсилоксану. За допомогою мікроскопічного методу аналізу структури гелю отримані мікроскопічні фотографії досліджуваних зразків гелів. Сам гель має структуру вільноствореної жорсткої матриці, побудованої за рахунок процесу поліконденсації метилсилантріола та силоксанових зв'язків між атомами кремнію. Експериментом доведено, що структура готового лікарського препарату з екстрактами листя айви і шроту винограду на основі поліметилсилоксану, приготованого при температурі 60 0С і швидкістю перемішування 1500 об/хв. складається з рівномірно розподілених мікрочастинок, майже однакової форми і більш щільно прилягаючих один до одного. Вибрані технологічні режими характеризуються вищою впорядкованістю мікроструктури в порівнянні з їх аналогами при використанні інших технологічних параметрів. Зразки гелів мають задовільні значення фізико-хімічних показників.Висновки. Визначені та обґрунтовані технологічні параметри приготування гелю з екстрактами листя айви і шроту винограду на основі поліметилсилоксану

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download