Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download
description Journal article public ScienceRise: Pharmaceutical Science

ОбґрунтуваннЯ способУ введеннЯ сухОгО екстрактУ кураЮ пагОрбкОвОгО В оральнУ суспензіЮ «ко-тримоксазол»

Глущенко, Алла Володимирівна, Георгіянц, Вікторія Акопівна, Ковалевська, Інна ВʼЯчеславівна, Рубан, Олена Анатоліївна
Published 2016

Abstract

Мета. Обґрунтування способу введення сухого екстракту кураю пагорбкового до складу оральної суспензії «ко-тримаксозол» для уникнення негативного впливу препарату на гепатобіліарну систему. З урахуванням вивчених фізико-хімічних показників фітокомпонента планується розробка технології виробництва нового комбінованого препарату.Методи. В якості досліджуваного зразка використовували сухий екстракт, виготовлений з надземної частини кураю пагорбкового (Salsola collina) родини Мареві (Chenopodiaceae). Вивчення форми и розміру часток субстанції проводили за допомогою монокулярного 4-х об'єктивного мікроскопу з поворотним на 360 град монокуляром і фокусною відстанню 160 мм Konus Academy (Італія), обладнаним камерою ScopeTek DCM. Обробка зображень проводилась за допомогою програми ScopePhoto.Результати. В ході проведеного експерименту вивчена форма і розмір часток сухого екстракту кураю пагорбкового, досліджена його розчинність в залежності від обраних розчинників і умов проведення експерименту. З урахуванням вивчених фізико-хімічних констант розроблена технологічна схема виробництва нового комбінованого препарату.Висновки. Спираючись на проведені дослідження фізико-хімічних властивостей сухого екстракту кураю розроблена технологія виробництва нового комбінованого препарату. Встановлено, що раціональним шляхом введення сухого екстракту в оральну суспензію є його попереднє суспендування у воді очищеній при температурі 60°С с послідовним додаванням регулятора в'язкості

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download