Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download
description Journal article public ScienceRise: Pharmaceutical Science

РезультатИ кОмплекснОгО АВС/VEN/частотного аналізУ застосуваннЯ препаратіВ групИ S01e «протиглаукомнІ засобИ тА міотики» зА показнИкамИ витратності, життєвоЇ необхІдностІ тА частотИ призначенЬ

Макаренко, Ольга Володимирівна, Кривов'Яз, Олена Вікторівна
Published 2016

Abstract

Ефективність фармакотерапії офтальмологічних хворих з первинною відкритокутовою глаукомою обумовлюється не лише особливостями патологічного процесу та кваліфікованістю лікаря, але також можливістю залучення коштів на придбання протиглаукомних препаратів. Одним з механізмів оптимізації фармацевтичного забезпечення даної групи пацієнтів є впровадження формулярної системи та обов'язкового медичного страхуванняМета роботи – обґрунтування економічної доцільності внесення протиглаукомних препаратів до формулярних та страхових переліків шляхом проведення комплексного АВС/VEN/частотного аналізу.Матеріали і методи. Здійснили аналіз 758 листків призначень протиглаукомних препаратів хворим на первинну відкритокутову глаукому, які знаходились на диспансерному обліку в лікувальних закладах Вінницької області.Результати. Проведений АВС-аналіз показав, що найбільш витратними є 21 % ЛЗ, тоді як на 55 % препаратів досліджуваної групи припадає лише 5% витрат. Результати VEN- аналізу свідчать, що група життєво важливих ПГП є найбільш чисельною – 82,25 %. Комплексний ABC/VEN аналіз дозволив визначити життєво важливі та необхідні ПГП з найвищими та середніми показниками витрат на фармакотерапію ПВКГ, частка яких складає 34,48 %. При проведенні частотного аналізу встановлено, що 82,76 % схем лікування ПВКГ містили життєво необхідні ЛЗ. Дані експертної оцінки доцільності внесення ПГП до формулярних та страхових переліків, які частково не відповідали змісту державного формуляра, свідчать про необхідність залучення більшої кількості фахівців відповідної галузі охорони здоров'я при розробці вищезазначених переліків.Висновки. Дані, отримані в результаті здійсненного ABC/VEN/частотного аналізу споживання ПГП, свідчать про необхідність оптимізації фармакотерапії хворих на ПВКГ, базуючись на результатах комплексних фармакоекономічних досліджень, в умовах реформування галузі охорони здоров'я із запровадження страхової медицини в Україні

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download