Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download
description Journal article public ScienceRise: Pharmaceutical Science

РозробкА методИкИ якіснОгО аналізУ грицикіВ звичайниХ травИ длЯ включеннЯ У проекТ національноЇ монографіЇ дО державноЇ фармакопеЇ українИ

Кузнєцова, Вікторія Юріївна, Кисличенко, Вікторія Сергіївна, Котова, Еліна Едуардівна, Котов, Андрій Георгієвич, Сущук, Наталя Анатоліївна
Published 2016

Abstract

Грициків трава описана у ДФ СРСР ХІ видання, Британській трав'яній фармакопеї (BHP,1996 «Shepherd´s Purse»), Французькій фармакопеї (Pharmacopee Francaise, 1998 «Bourse A Pasteur») та Німецькому фармацевтичному кодексі (Монографія DAC 2004 «Hirtentäschelkraut»). Раніше повідомлялося, що у ДФ СРСР ХІ видання відсутні сучасні методи ідентифікації біологічно активних речовин трави грициків звичайних, а наводиться ідентифікація лише за зовнішніми та мікроскопічними діагностичними ознаками.Мета. Розробка методик ідентифікації грициків звичайних трави методом ТШХ, гармонізованих з вимогами ДФУ до ЛРС для включення до проекту національної монографії «Грициків звичайних трава».Методи. Для досягнення поставленої мети використовували уніфіковані методики аналізу фенольних сполук та амінокислот методом ТШХ, які описані в монографіях Державної фармакопеї України.Результати. Виходячи із хімічного складу, застосування у медицині та підходів до стандартизації, для ідентифікацій методом ТШХ обрані такі класи сполук: флавоноїди, гідроксикорічні кислоти та амінокислоти. Розробку методик проводили сумісно з їх валідацією відповідно до вимог загальної статті ДФУ.Висновки. Обґрунтована передумова розробки розділу «Ідентифікація» для включення у ДФУ монографії «Грициків трава». Розроблено методики ідентифікації флавоноїдів сумісно з гідроксикоричними кислотами, а також амінокислот за допомогою метода ТШХ. Проведено аналіз різних зразків трави грициків звичайних методом ТСХ в умовах розроблених методик. Підтверджено можливість включення розділів «Ідентифікація С» ідентифікація флавоноїдів та «Ідентифікація D» ідентифікація амінокислот у проект національної монографії «Грициків трава» методом ТШХ за розробленими методиками

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download