Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download
description Journal article public ScienceRise: Pharmaceutical Science

ДослідженнЯ гепатОпрОтектОрнОгО впливУ зборУ антидіабетичнОгО нА гістологічниЙ стаН печінкИ щуріВ зІ стрептозотоцин-нікотинаМід-індукованиМ цукровиМ діабетоМ 2 типУ

Савич, Альона Олександрівна, Марчишин, Світлана Михайлівна, Лар’Яновська, Юлія Борисівна
Published 2016

Abstract

Метою досліджень було встановлення гепатопротекторного впливу збору антидіабетичного у порівнянні з таблетками метформіну та збору «Арфазетин» під час експериментального цукрового діабету 2 типу за допомогою гістологічного дослідження тканин печінки.Матеріали і методи. Експериментальний цукровий діабет 2 типу відтворювали одноразовим внутрішньовенним введенням стрептозотоцину (STZ – виробництва «Sigma», США) у дозі 65 мг/кг.Результати. Експериментально встановлено, що введення відвару збору антидіабетичного у дозі 9 мл/кг щурам з цукровим діабетом 2 типу, індукованим введенням стрептозотоцину у дозі 65 мг/кг та нікотинаміду у дозі 230 мг/кг, запобігає розладам мікроциркуляції і сприяє збереженню трабекулярної будови печінкових доль. Ознаки гепатолізису та дистрофії гепатоцитів менше виражені, в клітинах краще зберігається глікоген, зменшується кількість жирових крапель. Рідше зустрічаються явища анізонуклеозу, ядра клітин краще контуруються, збільшується кількість двоядерних клітин та вміст еухроматину.Висновки. За виразністю позитивного впливу на прояви морфологічних ознак токсико-дистрофічної дії діабетогену, антидіабетичний збір не поступається препарату порівняння метформіну і перевищує препарат порівняння збір «Арфазетин». Таким чином, введення збору антидіабетичного у дозі 9 мл/кг зменшує деструктивно-дистрофічні зміни структурно-функціональної організації печінки щурів з експериментальним цукровим діабетом 2 типу.

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download