Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download
description Journal article public ScienceRise: Pharmaceutical Science

МасштабуваннЯ технологіЇ одержаннЯ N,n-дибензиламіду малоновоЇ кИслотИ – пОтенційнОгО АнтиконвульсАнтА – У промисловиХ умоваХ

Кушнірук, Василь Миколайович, Ковалевська, Інна В’Ячеславівна, Рубан, Олена Анатоліївна, Гарна, Наталія Василівна, Георгіянц, Вікторія Акопівна
Published 2016

Abstract

У результаті цілеспрямованого синтезу знайдено перспективну субстанцію для створення лікарського засобу протисудомної дії – симетричний дибензиламід малонової кислоти.Характерним для цієї субстанції є те, що ця речовина синтезується у одну стадію з високими виходами з доступних хімічних речовин, .в експериментах на тваринах проявляє протисудомну активність при низькій токсичності.Метою нашої роботи було визначення оптимальних умов синтезу N,N-дибензиламіду малонової кислоти та масштабування методики у промисловому виробництві.Методи дослідження. Отримали N,N-дибензиламіду малонової кислоти шляхом синтезу. Оцінку чистоти здійснювали хроматографічно. Проведено мікрокристалоскопічні дослідження фізико-хімічних властивостей синтезованого дибензиаміду малонової кислоти. Результати дослідження. У результаті досліджень опрацьовано методику синтезу субстанції N,N-дибензиламіду малонової кислоти в умовах промислового підприємства, досліджено вплив часу реакції та співвідношення реагентів на вихід та чистоту цільового продукту.Висновки. Опрацьовано методику синтезу субстанції N,N-дибензиламіду малонової кислоти в умовах промислового підприємства з урахуванням сучасних вимог до якості та безпеки активних фармацевтичних інгредієнтів. Обгрунтовано вибір вихідних речовин, розчинника, умов синтезу та очистки для забезпечення належної чистоти та високого виходу кінцевого продукту.Одержані результати можуть бути використані для синтезу субстанції N,N-дибензиламіду малонової кислоти в умовах промислового підприємства.

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download