Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 2 downloads
description Journal article public Technology Audit and Production Reserves

ОцінкА потенційниХ резерВіВ виробництвА прИ виплавцІ синтетичнОгО чавУнУ

Зрайченко-Полозенцев, Алексей Владимирович, Коваль, Оксана Сергеевна, Дёмин, Дмитрий Александрович
Published 2011

Abstract

У статті описано застосування інтелектуальної методології дослідження великих систем (ІМДВС) для обробки експериментальних даних серійних промислових плавок синтетичного чавуну і синтезу на основі отриманих результатів оптимального хімічного складу чавуну з заданим комплексом механічних властивостей

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 2 downloads