Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download
description Journal article public Technology Audit and Production Reserves

МетодологіЯ формуваннЯ фУнкціоналУ длЯ задачІ ОптимальнОгО керуваннЯ електроплавкоЮ

Дёмин, Дмитрий Александрович
Published 2011

Abstract

У статті описана методологія формування функціонала для розрахунку оптимального управління електроплавкою на основі двох альтернативних міркувань - максимізації продуктивності устаткування і мінімізації витрат при його функціонуванні. Запропонована методологія розрахунку оптимального управління процесом електроплавки на основі представлення печі як елементу системи масового обслуговування «піч – ливарний конвейєр»

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download