Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 2 downloads
description Journal article public Technology Audit and Production Reserves

ВизначеннЯ резерВіВ енергозбереженнЯ нА основІ технОлОгічнОгО АудитА роботИ формувальниХ струшуючиХ машиН

Фролова, Лилия Викторовна
Published 2011

Abstract

У статті описаний процес моделювання впливу режимів ущільнення формувальних сумішей на ефективність процесу ущільнення, виконаного за даними технологічного аудиту роботи струшуючої машини. Показано, що застосування отриманих результатів моделювання дозволяє виявити резерви енергозбереження в технологічному процесі.

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 2 downloads