Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 2 downloads
description Journal article public ScienceRise: Pedagogical Education

ЕкспериментАльнА апробаціЯ методичноЇ сИстемИ інтегрОванОгО навчаннЯ майбутніХ філологіВ япОнськОгО академічнОгО мовленнЯ В магІстратурІ

Oksana Asadchih
Published 2017

Abstract

У дослідженні описано сутнісні характеристики експериментального впровадження системи формування академічної грамотності японського мовлення у майбутніх філологів, а також обґрунтовано адекватність методу експерименту для перевірки гіпотези дослідження. Висвітлено організаційні і змістові аспекти експериментального навчання студентів із використанням верифікаційних можливостей експерименту в дослідницькій практиці формування японської академічної грамотності у магістрантів університету

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 2 downloads