Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 2 downloads
description Journal article public ScienceRise: Pedagogical Education

РезультатИ експериментальнОгО впровадженнЯ методИкИ формуваннЯ художньоЇ культурИ майбутніХ художникіВ-конструкторіВ

Anton Semenyuk
Published 2018

Abstract

У статті здійснено аналіз результатів формувального експерименту щодо впровадження у процес професійної підготовки майбутніх художників-конструкторів методики формування художньої культури. Визначено сутність художньої культури майбутніх художників-конструкторів. Охарактеризовано складові компоненти досліджуваного явища. Представлені педагогічні умови формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів. Розкритий зміст методики формування художньої культури майбутніх дизайнерів. Обґрунтовано результати апробації методики формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 2 downloads