Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 2 downloads
description Journal article public ScienceRise: Pedagogical Education

ДослідженнЯ проблемИ професійноЇ орієнтаціЇ школяріВ нА ІТ-спецІальностІ В УкраїнІ В соціальномУ контекстІ

Nataliia Ponomarova
Published 2018

Abstract

В дослідженні проаналізовано дані щодо функціонування та розвитку ринку праці в Україні в сучасних умовах; досліджено поточний стан кадрового забезпечення ІТ-галузі в Україні; висвітлено практичні проблеми педагогічної підтримки професійного самовизначення школярів в напряму ІТ-спеціальностей. Обґрунтовано, що у структурі професійної діяльності учителя інформатики професійна орієнтація школярів на ІТ-спеціальності повинна займати виключне місце

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 2 downloads