Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 2 downloads
description Journal article public ScienceRise: Pedagogical Education

ОнлайновІ інструментИ візуалізаціЇ У дІяльностІ сучаснОгО педАгогА

Lyudmyla Bilousova, Natalya Zhytienova
Published 2018

Abstract

Хмарні технології відкрили доступ до розмаїття потужних багатофункціональних програмних інструментів візуалізації різного призначення, використання яких дає змогу вирішувати проблеми інтенсифікації і гуманізація освітнього процесу, його адаптації до потреб, запитів і когнітивних особливостей молодого покоління, підвищення якості й результативності навчання і багатьох інших. Проте впровадження зазначеного інструментарію в широку освітню практику потребує підтримки педагогів в освоєнні простору нових можливостей. Статтю присвячено розробці класифікації онлайнових інструментів візуалізації навчальної інформації, яка б слугувала надійним орієнтиром у виборі ефективного інструмента для вирішення конкретного педагогічного завдання. Виділено шість категорій зазначених інструментів за характером педагогічних завдань, для вирішення яких вони застосовуються: інструменти для створення візуального супроводу викладу навчального матеріалу; інструменти для стиснення, систематизації та структурування навчального матеріалу; інструменти для створення дидактичних ігор; інструменти для моделювання; інструменти для створення спільного діяльнісного простору для учнів і вчителя; інструменти для реалізації оперативного зворотного зв'язку. У рамках зазначених категорій інструменти згруповано за видами кінцевого продукту – дидактичного засобу, розробленого на засадах використання технологій візуалізації. Загалом йдеться про 34 види таких засобів. Наведено коротку загальну характеристику функціональних можливостей кожної з груп інструментів і їх перелік для створення відповідного дидактичного засобу. Представлена класифікація охоплює понад 200 сучасних онлайнових інструментів для створення візуальних матеріалів. Інструменти відібрано за їх дієвістю, функціональною спроможністю й ефективністю використання в педагогічній діяльності

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 2 downloads