Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 2 downloads
description Journal article public ScienceRise: Pedagogical Education

АномаліЇ навчальноЇ дІяльностІ школяріВ тА шляхИ їХ подоланнЯ

Valery Lutfullin, Maxim Lutfullin, Sergey Pilipenko, Andrei Khlopov
Published 2020

Abstract

Розкрито історичні корені проблем нормування навчальної діяльності школярів і усунення навчальних перевантажень, а також погляди на ці проблеми видатних педагогів минулого. На основі аналізу сучасних педагогічних, медико-гігієнічних і кримінологічних досліджень визначено довгий ланцюг небезпечних наслідків аномальних навчальних перевантажень школярів. До аномалій-наслідків належать: утрата вчителями можливості реалізувати принцип доступності навчання й інші дидактичні принципи; утрата учнями бажання навчатись; механічне заучування навчального матеріалу, що може привести навіть до отупіння; примусовий характер навчальної діяльності учнів і зумовлена ним авторитарність учителів; нульовий (провальний) рівень засвоєння математики, фізики, хімії та інших навчальних предметів; катастрофічно високий рівень захворюваності школярів; недисциплінованість, педагогічна занедбаність учнів, що, у свою чергу, стає причиною правопорушень неповнолітніх та ін.. Розглянуто взаємозв'язок та кумулятивну дію навчальних перевантажень і породжуваних ними аномальних явищ навчально-виховного процесу. Обґрунтувано необхідність і можливість усунення перевантажень і забезпечення нормування навчальної діяльності школярів на державному рівні. Розглянуті значні резерви щодо практичного вирішення цих проблем, пов'язані із вітчизняним досвідом 20-х рр. ХХ ст. розробки стислих програм і посібників для слухачів робітфаків і сучасним досвідом реформування змісту освіти в Сінгапурі. У цьому контексті наведено також дані про те, що в Україні шлях до реалізації нормованого навчання прокладали в 60-80-х рр. ХХ ст. шкільні педагогічні колективи, очолювані В.О. Сухомлинським і Г.Є. Глущєнко. У статті визначено також першочергові заходи щодо практичного запровадження нормованої навчальної діяльності школярів. Підкреслено, що вирішення розглянутих у статті дидактичних і виховних проблем сприятиме удосконаленню професійної орієнтації учнівської молоді, успішній реалізації Програми «Освіта протягом усього життя» і зниженню рівня трудової міграції в Україні

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 2 downloads