Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download
description Journal article public ScienceRise: Medical Science

ОстеопротегеріН яК можливиЙ маРкеР діабетасОційОванОгО остеоартритУ

Valeriia Orlenko, Kateryna Ivaskiva
Published 2020

Abstract

У хворих на цукровий діабет відзначається більш висока частота розвитку остеоартриту і рання маніфестація, ніж в загальній популяції. Доведена роль дефіциту інсуліну та гіперглікемії в ініціації руйнівного процесу, проте залишається маловивченими процеси місцевої та системної регуляції балансу між анаболічними і катаболічними процесами в суглобі та їх роль в розвитку діабетасоційованого остеоартриту.Мета: дослідити роль остеопротегеріну (розчинного рецептора до ФНП фактора некрозу пухлин – альфа) в розвитку та прогресуванні діабетасоційованого остеоартриту та взаємозв'язок його цього показника з основними метаболічними показниками у хворих на цукровий діабет.Матеріали і методи. Обстежено 40 пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу (17 чоловіків та 23 жінки), середній вік хворих 38,0±2,0 роки, тривалість цукрового діабету 18,3±1,9 років, середній рівень НвА1с 8,6±0,3 % та 49 пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу (23 чоловіків та 26 жінки), середній вік хворих 61,7±1,3 роки, тривалість цукрового діабету 12,1±1,1 років, середній рівень НвА1с 7,6±0,1 %. У групі пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу артропатія виявлена у 70,0±7,3 % хворих, у групі пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу – у 69,4±6,6 %. За статтю та типом цукрового діабету частки пацієнтів з наявністю/відсутністю артропатії статистично не відрізняються (p > 0,05). Визначали вміст остеопротегеріну у сироватці крові імуноферментним методом (ELISA) за допомогою набору реагентів фірми «Diaclone» (Франція) та планшетного імуноферментного аналізатора Stat fax 3200 (США).Результати. У хворих з артропатією виявлено вірогідне підвищення рівня остеопротегеріну. Ризик розвитку артропатії у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу при підвищеному рівні остеопротегеріну в 2,3 рази вищий, ніж при нормальному рівні (ВР=2,33; ДІ 1,42-3,82; p < 0,001), у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу - в 1,55 разів (ВР=1,55; ДІ 1,16-1,91). Встановлено достовірні (p < 0,001) відмінності середнього рівня остеопротегеріну в залежності від стадії артропатії. Встановлено прямий кореляційний зв'язок показника «остеопротегерін» з показниками «вік» (p < 0,01), «тривалість цукрового діабету» (p < 0,05); «креатинін» (p < 0,05), а також виявлено обернений кореляційний зв'язок з показником «швидкість клубочкової фільтрації» (p < 0,05). При відсутності артропатії у групі пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу встановлено прямий зв'язок показників «остеопротегерін» та «глюкоза натще» (r= 0,61; p < 0,05). Показано, що підвищення рівня остеопротегеріну більш характерне для пацієнтів чоловічої статі з тривалішим перебігом цукрового діабету. У цих пацієнтів не виявлено ураження нирок, але наявна артропатія у якості ускладнення основного захворювання на тлі підвищення показника НвА1с.Висновки. Діабетасоційований остеоартрит протікає на тлі підвищення рівня остеопротегеріну в сироватці крові, встановлено зростання рівня остеопротегеріну із підвищенням стадії остеоартриту, таким чином його рівень відображає тяжкість остеоартриту. Встановлено прямий зв'язок остеопротегеріну з рівнем креатиніну та обернений з швидкістю клубочкової фільтрації, тобто розвиток та прогресування остеоартриту протікає на тлі прогресування інших судинних ускладнень цукрового діабету, зокрема діабетичної нефропатії; підвищення остеопротегеріну більш характерне для пацієнтів чоловічої статі та залежить від тривалості цукрового діабету

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download