Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 0 downloads
description Journal article public Jurnal Indonesia Sosial Sains

Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Lazisnu Kabupaten Cirebon

Ades Sugita, Sri Intan Wulandari
Published 2020

Abstract

Ziswaf (Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf) merupakan sebuah instrument distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Keempat instrument tersebut hanya zakat yang hukumnya diwajibkan bagi setiap muslim, namun ketiga lainnya menjadi sarana berderma terhadap sesame muslim. ZISWAF memiliki dua makna: Usaha menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa (kesalehan ritual), dan usaha menunaikan tanggungjawab sosial (kesaleha sosial). Demografi Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim da aturan sistem pengelolaan harta yag terpisah (desentralisasi) sehingga menjadikan LAZ ( Lembaga Amil Zakat) menjamur di setiap Daerah. NU CARE LAZISNU Kab. Cirebon (Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Nahdlatul Ulama) merupakan rebanding dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Sebagaimaa cita-cita awal berdirinya NU CARE LAZISNU untuk membantu umat, maka NU CARE LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqoh  (ZIS) dan dana-dana Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 0 downloads