Metrics

  • visibility 877 views
  • get_app 5335 downloads

Al-ghazali : Pemikiran Kependidikan Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia

Dailami Julis
Published 2015

Abstract

Pendidikan Islam mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pengembangan fitrah manusia. Oleh sebab itu, kajian tentang pendidikan banyak menjadi perhatian para pakar. Abu Hamid Al-Ghazali atau yang dikenal secara populer sebagai Imam Al-Ghazali salah satutokoh terpenting yang memikirkan persoalan-persoalan pendidikan. Ulama dari Iran ini sangat banyak memberikan kontribusi dalam memberikan konsepkonsep pendidikan, melalui pemikiran-pemikirannya yang diabadikan dalam berbagai kitab/risalah dan menjadi rujukan bagi generasi sesudahnya.

Full text

 

Metrics

  • visibility 877 views
  • get_app 5335 downloads