Al-Mutharahah

Journal published by Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Pekanbaru

ojs.diniyah.ac.id

almutharahah@diniyah.ac.id

p-ISSN 2088-0871

e-ISSN 2722-2314

Al-Mutharahah

Al-Mutharahah adalah Jurnal yang dikelola oleh LPPM STAI Diniyah pekanbaru yang terbit setiap berkala setiap Juni dan Desember. Jurnal ini memfokuskan kepada isu-isu terkini tentang pendidikan, ekonomi syariah, perbankan syariah, psikologi, dan pengembangan masyarakat islam. Tulisan dalam jurnal ini terbuka untuk akademisi, peneliti, dan praktisi yang berkaitan tentang pendidikan.

Subjects: Islamic Studies

Accreditation: Not accredited.

1–20 of 39 results.

per page