Aplika: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Aplika)

Journal published by Petra Christian University

Aplika: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Aplika)

Aplika: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terbit empat kali setahun, berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian kritis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aplika: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diterbitkan pertama kali Februari 2001.

Subjects: Multidisciplinary

Accreditation: Not accredited.

7 results.